COPYRIGHT NOTICE

Alle tot LeaseAholic behorende (intellectuele) eigendomsrechten en logo(s), waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij LeaseAholic. LeaseAholic behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij LeaseAholic en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen voor persoonlijk gebruik worden gebruikt. Het is onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van LeaseAholic. Behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
LeaseAholic heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van LeaseAholic, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

 

LeaseAholic heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

LeaseAholic

Wij helpen de leaserijder bij de keuze voor een nieuwe leaseauto, leaseofferte, leasecontract en/of leasemaatschappij.

De schakel tussen u en de leaserijder!

CONTACTGEGEVENS

Loopkantstraat 25,
5405 AC, Uden
info@leaseaholic.nl
tel: +31(0)41-3305576
kvk: 66127394